תודה על תרומתך

משלוח צ׳ק בדואר

עמותת ״בשביל המחר״ מורד הנחל 17 חופית ת.ד 260 מיקוד 40260

העברה בנקאית

בנק הפועלים, סניף 680, ח-ן 260627

לתרומה באמצעות הטלפון ויצירת קשר

ענת -054-5608930 אייל - 054-5282342

"העוצמה של החוויה הזו, הטבע, הים, הרוח, המרחב, האינטנסיביות ובעיקר האהבה שלכם שוב מזכירים לי את מה שנעלם ממני.

שאני יודע עדיין לאהוב, להרגיש, ליהנות, לאבד שליטה, להתחזק, לא רק להתקיים. שאני חי ולא רק שורד".

בועז 669

ליצירת קשר