שיתופי פעולה

 

עמותת "בשביל המחר" רואה עצמה כמבצעת חובה מוסרית לסייע ללוחמים ולוחמות אלו, אשר פעלו ופועלים להגנת המדינה, לשוב למסלול חייהם באופן המיטבי ולתרום בכך לעצמם כמו גם לחוסנה של החברה הישראלית.