אין מסע שלא משנה אותך מעט

מבנה מסע

מבנה קבוצה:

קבוצה הטרוגנית

קבוצה של לוחמים ולוחמות מיחידות שונות ומתפקידים שונים 15-18 משתתפים בקבוצה

צוות או מחלקה אורגנית

קבוצה מונה 15 עד 20 משתתפים.

לכל קבוצה:

שני מנחים מקצועיים מתחומי הפסיכולוגיה, OUT DOOR, פסיכותרפיסטים, אנשי קבוצות וכו'. הפעילות מתקיימת בסביבת טבע תמיד.

הליך של מסע:

מפגש ראשון

שיחות אישיות עם המנחים המקצועיים.

פתיחת מסע

סדנאת פתיחה - יומיים בחווה בטבע

המסע

7-8 ימים בסביבת טבע מנותקת

סגירת מסע

סגירת מסע - יומיים בחווה בטבע

מסעות בטבע המונחים ע“י אנשי מקצוע מתחומי הפסיכולוגיה, הנחיית קבוצות ומנחי Outdoor
• עוסקים בלמידת דרכי התמודדות וחוסן
• נותנות מקום לעיבוד חוויות הלחימה
• לשיתוף ולקבלת תמיכה
• לזיהוי חוזקות אישיות
• מעניקות כלים להתמודדות והשתלבות תקינה בחיים האזרחיים כאזרחים תורמים ומועילים לעצמם ולסביבתם.

המפגש הבלתי אמצעי בטבע, חווית הריחוק מסביבת החיים השוטפת ועמוסה, הביצוע של משימות משותפות מגוונות
עם חיילים מרקע ומגילאים שונים, ההבנה כי האחרים מתמודדים עם מצוקות דומות, החוויה האינטנסיבית והסביבה

המקצועית התומכת, כל אלו מאפשרים שיח רגשי בטוח ופתוח.

הממצאים מספקים תמיכה לכך שהתכנית של עמותת בשביל המחר אכן משיגה את מרבית המטרות אותן היא נבנתה

להשיג. באופן יותר ספציפי, היא מציעה שהתכנית מקדמת שימוש בדרכים יעילות להתמודדות עם לחץ, צמיחה

פוסט-טראומטית, תחושה של תמיכה חברתית וויסות רגשי טוב יותר.

לתרומות לעמותת "בשביל המחר"

בנק הפועלים, סניף 680, ח-ן 260627
ניתן לתרום באמצעות כרטיס אשראי, בהוראת קבע, בהעברה בנקאית, או בצ'ק